Strona główna

2012-09-10 - (Wersja artykułu: 1 data: 2012-09-10 11:29:00 edytowana przez: administrator)


Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania oraz po wcześniejszym uzgodnieniu w środy od godziny 15.00 do 16.00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów  Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Rozdział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) .

 Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2012-09-10
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
1administrator2012-09-10 11:29:00Zobacz
Pokaż wszystkie