Strona główna

2012-09-10 - Podstawy Prawne Działania Inspekcji Weterynaryjnej


Inspektorat Weterynarii w Oławie, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 

  1. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);
  2.  
  3. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  4.  
  5. 3) ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
  6.  
  7. 4) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).


Inspekcja Weterynaryjna realizuje swoje zadania w oparciu o następujące akty prawne:

 

Prawo krajowe:

 

- ustawia z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.);

 

- ustawa o 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914);

 

- ustawia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 Nr 213, poz. 1342);

 

- ustawia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 tekst jednolity);

 

- ustawia z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045);

 

- ustawia z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872);

 

Prawa wspólnotowe:

 

- rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U.WE L 139 z dn.30.04.2004r. str.206);

 

- rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. U. WE L 165 z 30.04.2004 r. str. 1);Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2012-09-10
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
14administrator2018-07-03 09:13:37Zobacz
13administrator2018-07-03 09:11:41Zobacz
12administrator2018-07-03 09:10:32Zobacz
11administrator2018-07-03 09:10:15Zobacz
10administrator2018-07-03 09:09:12Zobacz
Pokaż wszystkie