Strona główna

2018-10-01 -
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o bezpłatnym szkoleniu dla osób dokonujących uboju na użytek własny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje, że w związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, na właścicielach zwierząt lub na osobach działających na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela, dokonujących uboju na potrzeby własne, ciąży obowiązek posiadania odpowiednich  kwalifikacji, określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Zgodnie z przywołanym powyżej Rozporzadzeniem MRiRW, Powiatowy Lekarz Weterynarii ma obowiązek przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla osób dokonujących uboju na użytek własny oraz wystawienia zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.

W związku z tym proszę osoby z terenu powiatu oławskiego zainteresowane odbyciem szkolenia i uzyskaniem kwalifikacji do przeprowadzania uboju na użytek własny, o zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oławie ul. 3 Maja 1 (tel. 71 3132132), w celu ustalenia terminu szkolenia.


PLW w Oławie Grzegorz CiszewskiZałączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2018-10-01
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
1administrator2018-10-01 06:28:23Zobacz
Pokaż wszystkie